REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI „Bonilash – Cumpara Bonilash gene si ai 50% reducere la Bonilash sprancene”

 

 

Articolul 1. Organizatorul si Regulamentul Campaniei


1.1 Campania ,,Bonilash – Cumpara Bonilash gene si ai 50% reducere la Bonilash sprancene” (denumita in cele ce urmeaza „Promotia” sau „Campania”) este organizata si desfasurata de ZDROVIT ROMANIA SRL, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, str. Sevastopol nr. 13-17, ap. 114, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11061/2004, avand CUI 16585750 (denumita in continuare „Organizator”).
1.2 Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament (denumit in continuare „Regulament”) potrivit celor mentionate mai jos.
1.3 Regulamentul este facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil in mod gratuit prin accesarea link-ului: https://magazin.rubricadesanatate.ro/bonilash/toate-produsele.html ce va trimite catre magazinul online al Organizatorului (denumit in cele ce urmeaza „Site-ul” sau „Platforma online”), dar si oricarei persoane care transmite o solicitare in acest sens prin completarea formularului de contact disponibil pe Site, prin e-mail la adresa comenzi@rubricadesanatate.ro sau in urma formularii unei solicitari in scris, transmisa la adresa postala precizata la art. 1.1., apartinand Organizatorului.
1.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea in prealabil a actului aditional modificator al acestuia. Actul aditional modificator al prezentului Regulament va fi publicat la nivelul link-ului mai sus precizat, urmand a fi disponibil in mod gratuit oricarei persoane conform procedurilor prevazute la art. 1.3.
1.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii participantilor in prealabil cu privire la orice modificare privind desfasurarea sa pe Site-ul Organizatorului, dar si prin transmiterea documentelor modificatoare la solicitarea expresa a participantilor, daca este cazul.

Articolul 2. Aria de desfasurare a Campaniei

2.1 Campania este organizata si se desfasoara la nivel national, fiind valabila exclusiv in magazinul online al Organizatorului disponibil la urmatorul link https://magazin.rubricadesanatate.ro/bonilash/toate-produsele.html, in perioada 01.07.2023 – 27.07.2023. Astfel, oricine acceseaza site-ul si achizitioneaza in perioada sus indicata un produs Bonilash® gene*3 ml va beneficia de reducere in cuantum de 50% la un produs Bonilash® sprâncene*3 ml. Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot transmite o solicitare in acest sens prin formularul de contact disponibil pe Site, prin e-mail la adresa comenzi@rubricadesanatate.ro sau la sediul Organizatorului pe intreaga durata a Promotiei, potrivit celor mentionate in Articolul 3 de mai jos. Organizatorul va trimite in acest caz un raspuns in scris pe adresa de e-mail furnizata sau la domiciliul participantului (daca acesta isi manifesta in scris dorinta de a primi raspunsul la adresa de domiciliu) in termen de maximum 15 zile de la data primirii cererii de informatii.

Articolul 3. Durata Campaniei

3.1 Campania se desfasoara in perioada 01.07.2023 - 26.07.2023.
3.2 Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Articolul 4. Dreptul de participare si mecanismul Promotiei

4.1 Promotia este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice care achizitioneaza produse din gama Bonilash, disponibile la nivelul magazinului online in perioada sus indicata. Participarea la promotie se realizeaza automat, prin achizitionarea in cadrul aceleiasi comenzi a unui produs Bonilash® gene*3 ml, respectiv a unui produs Bonilash ser sprancene din magazinul online al Organizatorului. Participantul la Campanie va beneficia de o reducere de 50% aplicata pretului pentru produsul Bonilash® sprâncene*3 ml achizitionat impreuna, prin aceeasi comanda, cu produsul Bonilash® gene*3 ml. Reducerea se aplica de indata ce participantul la Campanie selecteaza atat produsul Bonilash® gene*3 ml, cat si Bonilash® sprâncene*3 ml, le adauga in cosul de cumparaturi virtual si finalizeaza comanda.
4.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza cu incalcarea prezentului Regulament.
4.3 Orice incercare de fraudare se soldeaza cu neacordarea reducerii de pret mai sus precizate.
4.4 Pentru fiecare produs Bonilash® gene*3 ml achizitionat se va aplica cate un discount de 50% pentru fiecare produs Bonilash® sprâncene*3 ml achizitionat in cadrul aceleiasi comenzi (spre exemplu, la achizitia a 2 produse Bonilash® gene*3 ml impreuna cu 2 produse Bonilash® sprâncene*3 ml in aceeasi comanda, ambele produse Bonilash® sprâncene*3 ml vor beneficia de cate o reducere de 50%).
4.5 Participantul nu va putea refuza reducerea oferita, aceasta fiind aplicata odata cu achizitia unui produs Bonilash® gene*3 ml.

Articolul 5. Aplicarea reducerii de 50%

5.1 Reducerea de 50% pentru produsele Bonilash® sprâncene*3 ml nu se va acorda decat in mod conditionat de achizitionarea unui produs Bonilash® gene*3 ml.
5.2. Simpla achizitionare a unui produs din gama Bonilash® gene*3 ml nu va da dreptul participantului de a obtine vreo reducere de pret pentru acest produs sau pentru alte produse din portofoliul Organizatorului.

Articolul 6. Raspunderea


6.1. Prin participarea la Campanie, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze prevederilor, respectiv termenilor si conditiilor prezentului Regulament, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate de Organizator in toate aspectele legate de implementarea Promotiei.
6.2. Prin participarea la Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat cunostinta de prezentul Regulament si este de acord cu urmatoarele:
- Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
- Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a produselor achizitionate, inclusiv a produsului asupra caruia este aplicata reducerea de pret de 50% ce va fi acordata de Organizator si poate face uz de produse fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;

Articolul 7. Forta Majora si Cazul Fortuit

7.1 Pentru scopul acestui Regulament oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament oficial.
7.2 Cazul fortuit este definit ca fiind un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.
7.3 Daca o situatie de forta majora sau un caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca vor invoca forta majora sau cazul fortuit, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau al cazului fortuit.
7.4 In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora sau caz fortuit urmatoarele evenimente:
- tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin orice mijloace;
- orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;
- eventuale situatii politice, sociale sau climatice care fac imposibila sau periculoasa deplasarea curierului (inclusiv dar fara a se limita la lovituri de stat, stare de razboi, revolte, cutremure, inundatii, greve ale liniilor aeriene etc).
7.5 Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

Articolul 8. Litigii

8.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente potrivit legii.
8.2 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile Campaniei.

ZDROVIT ROMANIA S.R.L.