Politica de Confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A WEBSITE-ULUI

www.magazin.rubricadesanatate.ro

CUPRINS

 1. Informatii privind operatorul de date cu caracter personal
 2. Definitii
 3. Protejarea datelor dumneavoastra. Datele cu caracter personal prelucrate de Operator
 4. Prelucrarea datelor de catre Operator (scopuri si temeiuri legale)
 5. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal
 6. Transferul de date cu caracter personal
 7. Link-uri, hyperlink-uri, site-uri terte
 8. Care sunt drepturile pe care le detineti in calitate de persoana vizata?
 9. Dispozitii finale

1. Informatii privind operatorul de date cu caracter personal

Pentru activitatea ZDROVIT ROMANIA S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza „Zdrovit” sau „Operatorul”), confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta elementul – cheie. In acest scop am elaborat prezentul angajament prin care ne asumam sa respectam confidentialitatea datelor dumneavoastra personale si prin intermediul caruia va explicam ce categorii de date cu caracter personal colecteaza Zdrovit, modul in care sunt utilizate respectivele date, precum si scopul in care acestea sunt supuse unor operatiuni de prelucrare.

Prezenta Politica se raporteaza doar la datele personale pe care noi le prelucram prin intermediul website-ului nostru www.magazin.rubricadesanatate.ro. Dorim sa va asiguram ca am luat toate masurile necesre pentru a asigura confidentialitatea datelor dumneavoastra, acestea fiind prelucrate numai de personalul Operatorului care a fost in prealabil instruit cu privire la prelucrarea de date personale si autorizat in acest sens.

Pentru a ne “cunoaste” virtual, va punem la dispozitie datele noastre de identificare.

Operatorul ce prelucreaza date cu caracter personal prin intermediul www.magazin.rubricadesanatate.ro  este societatea ZDROVIT ROMANIA S.R.L., persoana juridica organizata in conformitate cu legislatia aplicabila, avand sediul in Bucuresti, Str. Sevastopol nr 13-17, sector 1, Bucuresti.

Pentru orice intrebari/ nelamuriri cu privire la protectia datelor cu caracter personal, sunteti invitati sa transmiteti o cerere la adresa postala mai sus indicata sau la adresa de corespondenta electronica office@zdrovit.ro, avand inscrisa pe plic, respectiv in subiectul e-mailului mentiuni de tipul “Protectia datelor personale” sau “GDPR”.

2. Definitii

 • Prin „date cu caracter personal” se intelege, in sensul legislatiei nationale si internationale in vigoare, orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

! In sensul prezentei politici, datele cu caracter personal care vor face obiectul prelucrarii se pot referi la: nume si prenume, adresa de resedinta/ domiciliu, numar de telefon, adresa de e-mail etc.

 • Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

! In sensul acestei politici, prelucrarile de date se refera la acele prelucrari efectuate la momentul navigarii dumneavoastra pe website-ul www.magazin.rubricadesanatate.ro sau interactiunii cu acesta.

 • Operator” inseamna persoana care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Pentru claritate, in sensul prezentei Politici de Confidentialitate, Operatorul este Zdrovit..
 • Persoana vizata” reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrarii.

! In sesul prezentei Politici, persoana vizata de prelucrarea datelor este utilizatorul site-ului www.magazin.rubricadesanatate.ro.

 • Prin „consimtamant” al persoanei vizate se intelege orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.
 • Partea terta” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism, altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.
 • Persoana imputernicita de operator” inseamna persoana care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.

3. Protejarea datelor dumneavoastra. Datele cu caracter personal prelucrate de Operator

Navigarea dumneavoastra pe website-ul www.magazin.rubricadesanatate.ro si interactiunea cu acesta implica prelucrarea a doua categorii de date cu caracter personal, si anume:

 1. date personale pe care le dezvaluiti Operatorului in mod voluntar (ex. prin intermediul formularului de comanda etc.), acestea fiind colectate in mod individual;
 2. date pe care le furnizati in mod involuntar, prin simpla navigare pe website-ul nostru.

Zdrovit colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, varii categorii de date cu caracter personal, iar tipurile de date prelucrate in acest context depind de natura modului in care vizitatorul site-ului doreste sa interactioneze cu acesta.

Astfel, pentru inregistrarea unei comenzi, Operatorul va putea prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal: numele, prenumele, adresa de facturare/livrare, adresa de e-mail si numarul de telefon, date utilizate ulterior pentru finalizarea si transmiterea comenzii. In scopul de a contacta Operatorul prin intermediul formularului specific, acesta va putea prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal care va apartin: nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, precum si orice alte date pe care ni le puneti la dispozitie prin completarea casetei „La ce va ganditi? Mesajul dumneavoastra”.

In scopul abonarii la newsletter-ul Zdorvit, pentru transmiterea de mesaje comerciale si de marketing, Operatorul va putea prelucra adresa dumneavoastra de e-mail, insa numai ulterior obtinerii consimtamantului dumneaovastra pentru prelucrarea datelor in acest scop.

Utilizatorul este informat corespunzator cu privire la prelucrarea datelor acestora cu caracter personal atunci cand pune la dispozitia Operatorului datele sale prin intermediul formularelor de pe website, astfel Zdrovit indepindindu-si obligatia legala de informare a utilizatorului.

Zdrovit poate sa colecteze involuntar, prin intermediul fisierelor tip cookie si al tehnologiilor similare, si alte date ce nu conduc la identificarea unica a persoanei vizate (ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parametri tehnici), furnizate de browserul internet prin intermediul caruia se face accesul la site, si pot fi folosite de catre Operator pentru a imbunatati serviciile oferite vizitatorilor site-ului www.magazin.rubricadesanatate.ro.  Puteti accesa politica noastra de cookie-uri Politica de Cookie (rubricadesanatate.ro).

In situatia in care ne veti pune la dispozitie date personale care nu ne sunt necesare pentru punerea la dispozitia dumneavoastra a produselor din portofoliul Zdrovit, respectiv pentru solutionarea reclamatiilor dumneavoastra sau pentru oferirea de informatii supliemntare, ne rezervam dreptul de a le elimina de indata din baza noastra de date.

Operatorul isi rezerva dreptul de a va solicita informatii suplimentare, insotite de documente doveditoare, prin intermediul e-mailului, tiparite sau in orice alt mod considerat oportun pentru Operator, daca este cazul.

Furnizorul de servicii de procesare plata online al Operatorului – EuPlatesc.ro va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal, in scopul efectuarii platii aferente comenzilor plasate: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, date de card, banca emitentă a cardului, data tranzacției și valoarea acesteia. EuPlatesc.ro prelucreaza datele dumneavoastra in calitate de operator independent de date cu caracter personal, motiv pentru care prelucrarile de date efectuate de acesta sunt supuse Politicii de confidentialitate a acestuia.

Nota: Zdrovit a incheiat acorduri de prelucrare a datelor cu furnizorii sai de servicii (spre exemplu: IT/ administrare sistem online, servicii juridice, servicii procesare plati etc.), insa nu raspunde pentru prelucrarile efectuate de acesti furnizori in nume propriu, in situatia in care acestia ar prelucra datele in calitate de operatori independenti, persoana vizata fiind informata in mod corespunzator cu privire la prelucrarile ce presupun un transfer de date intre Zdrovit si orice societate care furnizeaza servicii catre Operator. 

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi comunicate de Zdrovit, in vederea prelucrarii, unor persoane imputernicite cu prelucrarea acestora, inclusiv partenerilor contractuali, autoritatilor si institutiilor financiare, instantelor judecatoresti sau organismelor competente, la solictarea acestora si in scopul punerii la dispozitia dumneavoastra a produselor prezentate pe platforma online www.magazin.rubricadesanatate.ro.

Zdrovit poate stoca datele dumneavoastra personale chiar si dupa inregistrarea unei cereri de stergere a acestor date, daca stocarea se face in unul din urmatoarele scopuri, prevazute de art. 13 din GDPR:

 1. executarea unui contract;
 2. indeplinirea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern care se aplica operatorului;
 3. exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;
 4. protejarea intereselor vitale ale persoanelor vizate;
 5. indeplinirea unei sarcini care serveste interesului public;
 6. arhivare in interes public, cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice;
 7. apararea intereselor legitime ale Operatorului sau ale unei parti terte, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil;
 8. pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

4. Prelucrarea datelor de catre Operator (scopuri si temeiuri legale)

 Zdrovit prelucreaza datele cu caracter personal furnizate prin intermediul www.magazin.rubricadesanatate.ro in urmatoarele scopuri si avand la baza urmatoarele temeiuri legale:

 • in scopul executarii contractului la distanta, pentru inregistrarea comenzii, transmiterea facturi si livrarea acesteia;
 • in baza consimtamantului expres al utilizatorului site-ului in scopuri de marketing, pentru trimiterea de newslettere in format exclusiv electronic;
 • in interes legitim, datele personale colectate involuntar, pentru a intelege nevoile si asteptarile clientilor nostri si pentru a ne imbunatati serviciile oferite.

In baza unui consimtamant/acord, Operatorul, prin intermediul site-ului www.magazin.rubricadesanatate.ro, poate notifica utilizatorii/clientii privind ofertele curente prin newsletter-ul saptamanal si poate trimite felicitari sau alte mesaje speciale.

Site-ul www.magazin.rubricadesanatate.ro nu promoveaza SPAM-ul.

In momentul in care Cumparatorul plaseaza o comanda pe site-ul www.magazin.rubricadesanatate.ro acceptand Termenii si Conditiile, acesta are dreptul de a-si exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere din partea Zdrovit prin modalitate exlusiv electronica, incluzand si comunicari prin e-mail, sau anunturi pe site.

Datele preluate de la persoanele vizate in scopul expedierii newslettere-lor pot si vor fi folosite de catre Zdrovit in limitele prezentei Politici de confidentialitate.

Renuntarea la primirea newslettere-lor si/sau alertelor de catre persoana vizata se poate face in orice moment:

 1. In fiecare mesaj puteti apasa butonul "Dezabonare", iar pe pagina pe care veti fi redirectionat trebuie sa confirmati stergerea din baza de date;
 2. Trimiterea unei cereri de dezabonare pe email la adresa: comenzi@rubricadesanatate.ro, iar adresa de e-mail va fi eliminata din baza de date.

Prin completarea formularelor disponibile pe site-ul www.magazin.rubricadesanatate.ro, fiecare utilizator sau dupa caz, client, intelege si accepta ca Zdrovit prelucreaza datele acestuia cu caracter personal in conformitate cu scopurile declarate in prezenta Politica de Confidentialitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si ale Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

In prelucrarea datelor cu caracter personal, Zdrovit va actiona in mod legal, echitabil si transparent, cu respectarea tuturor principiilor impuse de legislatia in vigoare.

Prelucrarea datelor se realizeaza in scopuri determinate, explicite si legitime. De asemenea, aceasta este adecvata si limitata, doar in raport de necesitatea realizarii scopului pentru care acestea au fost colectate.

Datele dumneavoastra personale vor fi prelucrate pentru ca Operatorul sa:

 1. imbunatateasca site-ul si serviciile furnizate prin intermediul acestuia;
 2. determine utilitatea/popularitatea continutului web prezentat pe site;
 3. trimita notificari tehnice, de asistenta sau administrative;
 4. onoreze cererile si sa solutioneze sesizarile primite din partea utilizatorilor;
 5. faciliteze accesul utilizatorului la produsele Zdrovit;
 6. comunice informatiile de interes pentru utilizatorii site-ului;
 7. protejeze drepturile Operatorului.

5. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul Zdrovit prin intermediul website-ului www.magazin.rubricadesanatate.ro sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila raportat la scopul prelucrarii datelor, in acord cu prevederile legale in materia arhivarii de date.

Astfel, vor fi aplicate urmatoarele durate de retentie:

 • datele colectate involuntar de operator pentru o perioada de maximum 3 ani de la momentul colectarii, in functie de tipurile de cookie-uri prin intermediul carora acestea au fost colectate (care pot fi per sesiune sau fixe, astfel cum este ilustrat in Politica de Cookie (rubricadesanatate.ro)
 • datele furnizate prin intermediul formularelor disponibile pe site pentru o perioada de 3 ani de la momentul colectarii;
 • datele prelucrate in scop de marketing pe baza de consimtamant, pana la retragerea consimtamantului persoanelor vizate;
 • datele prelucrate in scopul executarii contractului pentru o perioada de 5 ani de la momentul colectarii.

6. Transferul de date cu caracter personal

Datele dumneavoastra sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate.

Zdrovit se obliga ca datele colectate sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere etc. neautorizat baza de date continand informatii referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situatiei in care transferul/accesarea/vizualizarea etc. este cerut/a de catre organele abilitate, in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.

Din pacate, in prezent nu putem furniza toate serviciile solicitate in mod individual. De aceea, este posibil ca datele dumneavoastra sa fie dezvaluite catre alte companii care ne furnizeaza servicii si actioneaza in calitate de persoane imputernicite, precum furnizorii care presteaza servicii de curierat, mententanta & hosting website, IT, juridice etc.

De asemenea, datele dumneavoastra vor putea fi prelucrate si de partenerul nostru care presteaza servicii de procesare plati pentru Zdrovit. Aceste date sunt prelucrate in vederea efectuarii platii aferente comenzii dumeavoastra de produse.

Aceste entitati sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca indeplinesc cerintele specifice in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Acestea au o capacitate limitata de a utiliza informatiile dumneavoastra in alte scopuri decat cel de a ne furniza servicii.

In afara dezvaluirilor descrise in prezenta Politica de confidentialitate, este posibil sa transmitem informatii tertilor carora consimtiti sau solicitati sa efectuam o asemenea dezvaluire.

Zdrovit nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului, cu exceptia angajatilor autorizati sau a persoanelor imputernicite carora aceste date le sunt necesare pentru a le prelucra in numele sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a Operatorului sau a angajatilor acesteia.

7. Link-uri, hyperlink-uri, site-uri terte

Site-ul www.magazin.rubricadesanatate.ro poate contine link-uri catre site-uri terte ce pot colecta, la randul lor, datele dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii.

In cazul conectarii la un site web tert, politica de confidentialitate a Operatorului Zdrovit nu va fi aplicabila si in cazul navigarii dumneavoastra pe acel site.

8. Care sunt drepturile pe care le detineti in calitate de persoana vizata?

Orice persoana fizica care navigheaza pe site-ul nostru, in calitate de persoana vizata, are urmatoarele drepturi in raport cu Zdrovit, ca Operator de date cu caracter personal:

 • Dreptul la acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Operatorului ca acesta prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, in cazul in care sunt incomplete. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa: office@zdrovit.ro.
 • Dreptul la eliminarea datelor/ dreptul la stergerea acestora din baza de date inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare, se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze, datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale, datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata solicita limitarea prelucrarii datelor sale cu caracter personal, caz in care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a raspunde la orice solicitari/ reclamatii din partea acesteia.
 • Dreptul la portabilitate se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau executarea unui contract si se efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al Zdrovit.
 • Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate se refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează in mod similar intr-o masura semnificativa. Cu toate acestea, nu va fi posibila exercitarea acestui drept in cazul in care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si Zdrovit, este autorizata de dreptul aplicabil Operatorului, cu conditia sa se asigure protectia adecvata a drepturilor, libertatilor si intereselor persoanelor vizate sau se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate obtinut cu respectarea legislatiei in vigoare.
 • Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. In situatia in care persoana vizata considera ca drepturile prevazute mai sus au fost incalcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele: Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Pagina web: www.dataprotection.ro

Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus persoana vizata se va adresa Operatorului prin transmiterea unei solicitari la adresa: Bucuresti, Sectorul 1, Str. Sevastopol, Nr. 13 – 17 sau la adresa de corespondenta electronica mentionata mai sus, in cadrul primei sectiuni a prezentei Politici.

9. Dispozitii finale

Daca Zdrovit va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, va publica respectivele modificari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colecteaza si modul in care le utilizeaza.

Prevederile Politicii de Confidentialitate se completeaza cu dispozitiile Politica de Cookie (rubricadesanatate.ro), prezenta pe website-ul www.magazin.rubricadesanatate.ro

ULTIMA ACTUALIZARE: 08.06.2021