Regulament Black Friday 2022

REGULAMENT-CADRU AL CAMPANIEI DE BLACK FRIDAY

ORGANIZATA DE ZDROVIT ROMANIA S.R.L.

IN MEDIUL ONLINE

(pe website-ulwww.magazin.rubricadesanatate.ro)

 

 

Articolul 1. Organizatorul si Regulamentul Oficial al Campaniei

1.1  Campania de Black Friday (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este organizata si desfasurata de ZDROVIT ROMANIA S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Sevastopol, nr. 13-17, ap. 114, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/11061/2004, C.U.I 16585750 (denumita in continuare „Organizator”).

1.2 Consumatorii sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament-cadru Oficial al Campaniei de Black Friday (denumit in continuare „Regulament-cadru"), potrivit celor mentionate mai jos, respectiv termenii si conditiile site-ului www.magazin.rubricadesanatate.ro.

1.3 Regulamentul-cadru este facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil in mod gratuit prin accesarea, dupa caz, a site-ului: www.magazin.rubricadesanatate.ro (denumit in cele ce urmeaza „Site-ul” sau „Platforma online”), dar si oricarei persoane care transmite o solicitare in acest sens pe adresa de e-mail comenzi@rubricadesanatate.ro sau in urma formularii unei solicitari in scris, transmisa la adresa postala sus-precizata.

1.4  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament-cadru, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea in prealabil a actului aditional modificator al prezentului Regulament. Actul aditional modificator al prezentului Regulament-cadru va fi publicat la nivelul site-ului www.magazin.rubricadesanatate.ro, urmand a fi disponibil in mod gratuit oricarei persoane conform procedurilor prevazute la Art. 1.3. de mai sus.

1.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii Consumatorilor in prealabil cu privire la orice modificare privind desfasurarea sa pe Site-ul Organizatorului, dar si prin transmiterea documentelor modificatoare la solicitarea expresa a Consumatorilor, daca este cazul.

Articolul 2. Aria de desfasurare a Campaniei

2.1 Campania este organizata si se desfasoara la nivel national, pe teritoriul Romaniei prin intermediul site-ului www.magazin.rubricadesanatate.ro.Pentru obtinerea de informatii suplimentare, Consumatorii pot transmite o solicitare in acest sens la adresa de e-mail: comenzi@rubricadesanatate.ro sau la sediul Organizatorului pe intreaga durata a Campaniei, potrivit celor mentionate in Articolul 3 de mai jos. Organizatorul va trimite in acest caz un raspuns in scris pe adresa de e-mail furnizata sau la domiciliul Consumatorului (daca acesta isi manifesta in scris dorinta de a primi raspunsul la adresa de domiciliu) in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data primirii cererii de informatii.

Articolul 3. Durata Campaniei

3.1 Campania de Black Friday se desfasoara in perioada 11.11.2022, ora 00:01 – 25.11.2022, ora 23:59.

3.2 Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament-cadru. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare a Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, conform prevederilor din Articolul 1 de mai sus.

Articolul 4. Beneficiarii Campaniei

4.1 Poate beneficia de Campanie orice Consumator care achizitioneaza produsele promotionale mentionate la pct. 5.3 de pe Site-ul Organizatorului si care comunica o adresa de livrare pe teritoriul Romaniei si parcurge cu succes procesul de plasare comanda pe website-ul www.magazin.rubricadesanatate.ro.

Articolul 5. Mecanismul de desfasurare a Campaniei. Produsul cadou

5.1 Consumatorii pot beneficia de Campanie prin intermediul Site-ului Organizatorului ante-mentionat.

5.2. Campania de Black Friday consta in posibilitatea Consumatorului de a primi cadou (cu discount de 100%) produsul Maximag® WOMEN*30 cpr. la fiecare produs achizitionat dintre cele mentionate la pct. 5.3.

5.3 Produsul cadou (cu discount de 100%) se acorda automat la fiecare produs promotional achizitionat de pe website-ul www.magazin.rubricadesanatate..ro si care poate fi oricare dintre urmatoarele produse, ce vor fi achizitionate la pret intreg (pretul specificat la nivelul platformei online ante-mentionate la data plasarii comenzii de catre Consumator):

 • Aspasia COLLAGEN BEAUTY*28 flacoane;
 • Bellbiotin*30 cpr.;
 • Bonilash gene*3 ml;
 • Bonilash sprancene*3 ml;
 • PARUSAN Brilliant BROWN sampon*200 ml;
 • PARUSAN Brilliant BROWN balsam*150 ml;
 • PARUSAN spuma Aktiv*100 ml;
 • PARUSAN sampon stimulator*200 ml;
 • PARUSAN tonic energizant*200 ml;
 • PARUSAN tratament intensiv*125 ml;
 • PARUSAN MEN sampon stimulator*200 ml;
 • PARUSAN MEN tonic energizant*200 ml.

 

5.5 In situatia in care Consumatorul refuza produsul cadou, respectivul produs nu va fi inlocuit cu alt produs sau beneficiu si nici nu se va acorda contravaloarea cadoului in bani, precum nici un discount la produsul cu pret intreg astfel achizitionat.

Articolul 6. Produsul Cadou (discount 100%)

6.1  In conformitate cu prezentul Regulament-cadru, produsul cadou are discount de 100% si este reprezentat de produsul Maximag® WOMEN*30 cpr.  

6.2. Produsul Maximag® WOMEN*30 cpr va fi oferit cadou la fiecare produs achizitionat dintre produsele mentionate la pct. 5.3. din gama produselor Bonilash, Aspasiasi Parusan.

6.3. Nu se permite acordarea contravalorii in bani a produsului oferit cadou in cadrul Campaniei, inlocuirea cadoului sau schimbarea categoriei produsului si nici acordarea unui discount la produsul principal in contextul refuzarii produsului cadou.

6.4. In cazul refuzului unui Consumator de a beneficia de cadoul oferit de Organizator, in calitate de comerciant, astfel cum este descris in Regulamentul-cadru, acesta va contacta Organizatorul, prin intermediul formularului disponibil pe Site/ la adresa de e-mail comenzi@rubricadesanatate.ro sau telefonic la nr. de contact 021.310.65.15, dispozitiile Politicii de retur ale Site-ului fiind pe deplin aplicabile.

6.5. In cazul precizat la pct. 6.4. de mai sus, in cazul in care Consumatorul nu doreste sa beneficieze de produsul cadou, acesta va lansa o comanda exclusiv a produsului principal si nu va opta pentru promotia de Black Friday, dispozitiile prezentului Regulament-cadru nemaifiind aplicabile in acest caz.

Articolul 7. Procedura de acordare a produsului cadou

7.1 Pentru a beneficia de produsul cadou, Consumatorul trebuie sa:

 • Efectueze o comanda valida, plasata pe website-ul magazin.rubricadesanatate.ro si privind produsele participante la Campanie, mentionate in prezentul Regulament si sa respecte prevederile prezentului Regulament-cadru si ale Termeniilor si Conditiilor Site-ului;
 • Sa achizitioneze cel putin un produs dintre cele mentionate la pct. 5.3;
 • Sa comunice o adresa de livrare a produselor pe teritoriul Romaniei si sa finalizeze cu succes plasarea comenzii.

7.2. Dupa validarea comenzii, in conformitate cu Termenii si Conditiile Site-ului, produsul cadou va fi livrat impreuna cu produsul de baza achizitionat de Cumparator la adresa mentionata in cadrul formularului de comanda.

7.3. Expedierea produselor se va face prin curier prin grija directa a Organizatorului, dispozitiile referitoare la Livrarea produselor cuprinse in Politica de Plata si Livrare afisata pe platforma online fiind pe deplin aplicabile.

7.4 Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nuatrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de Consumator fiind in responsabilitatea exclusiva a acestuia din urma. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Cumparator nu poate fi contactat in vederea livrarii produselor din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorect/incomplet.

Articolul 8. Raspunderea

8.1 Prin achizitionarea produselor promotionale, toti Consumatorii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze prevederilor prezentului Regulament-cadru, respectiv ale Termenilor si Conditiilor site-ului, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate de Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea Campaniei.

8.2 Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari nejustificate ce apar ulterior livrarii efective a produselor. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea produsului cadou este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament-cadru si ale Termenilor si Conditiilor Site-ului .

8.3 Prin achizitionarea produselor ante-mentionate, Consumatorul declara pe propria raspundere ca a luat cunostinta de prezentul Regulament-cadru si este de acord cu urmatoarele:

- Consumatorul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

- Consumatorul este constient de conditiile normale de administrare a produsului cadou Maximag® WOMEN*30 cprce va fi acordat de Organizator si ca va face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur si in conformitate cu indicatiile/ instructiunile de utilizare detaliate pe ambalajul/ prospectul produsului.

8.4 Organizatorul prezentei Campanii:

- nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea produselor comandate si produsului cadou dupa momentul preluarii acestora de catre curier;

- nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Cumparatori unor terti in legatura cu produsele comandate/ cadou, indiferent de natura acestor prejudicii;

Articolul 9. Protectia datelor cu caracter personal

9.1 Datele cu caracter personal sunt prelucrare in confomitate cu si in scopurile detaliate in Politica de confidentialitate a Site-ului. Pentru mai multe informatii, va invitam sa accesati urmatorul link https://magazin.rubricadesanatate.ro/aspasia/privacy-policy-cookie-restriction-mode/, https://magazin.rubricadesanatate.ro/bonilash/privacy-policy-cookie-restriction-mode/, https://magazin.rubricadesanatate.ro/parusan/privacy-policy-cookie-restriction-mode/, https://magazin.rubricadesanatate.ro/bellbiotin/privacy-policy-cookie-restriction-mode/.

Articolul 10. Incetarea Campaniei inainte de termen

10.1 Campania poate inceta inainte de termen doar in caz de forta majora, caz fortuit, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania organizata in perioada precizata la Articolul 3. Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica pe Site-ul Organizatorului.

10.2. Produsul cadou este acordat numai pe perioada de derulare a Campaniei de Black Friday, sus-precizata.

Articolul 11. Forta Majora si Cazul Fortuit

11.1 Pentru scopul acestui Regulament-cadru, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament-cadru.

11.2 Cazul fortuit este definit ca fiind un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

11.3  Daca o situatie de forta majora sau un caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora sau cazul fortuit, Organizatorul este obligat sa comunice beneficiarilor Campaniei existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau al cazului fortuit.

11.4 In intelesul prezentului Regulament-cadru constituie cazuri de forta majora sau caz fortuit urmatoarele evenimente:

- tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin orice mijloace;

- orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului-cadru si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

- eventuale situatii politice, sociale sau climatice care fac imposibila sau periculoasa deplasarea curierului (inclusiv dar fara a se limita la lovituri de stat, stare de razboi, revolte, cutremure, inundatii, greve ale liniilor aeriene, etc).

11.5 Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

Articolul 12. Litigii

12.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si beneficiarii Campaniei se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

12.2 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a Site-ului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta aceasta Campanie.

Articolul 13. Regulamentul-cadru

13.1 Regulamentul-cadru, orice act modificator si orice anexa aferenta unei campanii vor fi disponibile gratuit pe Site-ul Organizatorului, dar si oricarui solicitant care transmite o cerere la adresa de e-mail: comenzi@rubricadesanatate.ro pe intreaga durata a Campaniei (a se vedea Articolul 3) sau in urma formularii unei cereri scrise, adresata Organizatorului si trimisa prin posta la adresa postala mai sus mentionata.

 

 

ZDROVIT ROMANIA S.R.L.